Współpraca międzynarodowa 2019/2020

Dobra szkoła, to szkoła otwarta na to, co nowe i gotowa na zmiany. Poszukujemy więc stale nowych metod nauczania i motywowania naszych uczniów. W dziedzinie nauczania języka angielskiego mamy spore osiągnięcia, zawsze jednak może być lepiej. Dlatego chcemy korzystać z doświadczeń innych i naprawiać te obszary, które jeszcze nie domagają.
W związku z tym wznowiliśmy współpracę ze szkołą partnerską w Las Palmas de gran Canaria i w tym roku będziemy wspólnie uczestniczyć w projekcie pod egidą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna.
Według „Przewodnika po programie Erasmus+ na 2019 r. Mobilność kadry Edukacji Szkolnej w Projekcie K1 Teaching assingment, to możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w szkole partnerskiej za granicą lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach.
Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.
Teaching assingmnet gwarantuje nie tylko poznanie nowych metod nauczania i rozwiązań organizacyjnych, ale również podniesienie poziomu kompetencji językowych nauczycieli, a w konsekwencji także podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów. Nie bez znaczenia jest także poszerzenie wiedzy uczniów o informacje kulturowe, takie jak inny system edukacyjny, sposoby obchodzenia różnych świąt i uroczystości, sposoby spędzania wolnego czasu, czy charakterystyczne potrawy, które zostaną zaprezentowane w ramach prowadzenia zajęć.
Ze szkołą z Hiszpanii współpracowaliśmy już wcześniej w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży Projektu Comeniusa w latach 2013-2015, była ona Koordynatorem całego projektu. Obecny projekt wpisuje się w plan innowacji metodycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Brzozie.
W związku z tym w listopadzie br będziemy gościć dwie nauczycielki języka angielskiego ze szkoły w Las Palmas de Gran Canaria, które przez dwa tygodnie będą prowadziły lekcje języka angielskiego w wybranych klasach naszej szkoły. W ramach swoich zajęć po pierwsze zaprezentują swoją macierzystą szkołę, swoje miasto i swój kraj, a ponadto przeprowadzą wiele ciekawych i inspirujących zajęć.

 

 

 

Drugie życie-MASKA

 

W poniedziałek 4 listopada 2019r. w naszej szkole teatr z Krakowa MASKA przedstawił spektakl pt. Drugie Życie . Opowiadał on o zgubnych skutkach używek i ryzykownych młodzieńczych zachowaniach.Spektakl przekonywał jak przekazać i uświadomić młodemu człowiekowi, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dla niego dobre, a stwierdzenia typu "młodość ma swoje prawa", lub tak popularne przy używkach "wszystko jest dla ludzi" nie zawsze jest bezpieczne.

tekst: A. Woytynowska

 • TM01
 • TM02
 • TM03

 • TM04
 • TM05
 • TM06

 • TM07
 • TM08
 • TM09

 • TM10
 • TM11

 

 

 

 

BYDGOSZCZ ZDROWA, WOLNA OD NAŁOGÓW V – „Pokaż ,że warto”

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Celem konkursu było:

 1. Zwiększenie wiedzy młodych ludzi nt. skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nałogów i uzależnień
 2. Podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie zagrożeń zdrowotnych jakie niosą za sobą uzależnienia od nikotyny, narkotyków, dopalaczy, uzależnienia behawioralne ( np. gier komputerowych, internetu)
 3. Zwiększenie wiedzy oraz świadomości młodych ludzi na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
 4. Uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieodpowiedniego stylu życia
 5. Wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z profilaktyką uzależnień.

Uczniowie nie tylko wykonali ciekawe prezentacje multimedialne ale także, przedstawili je na Forum Naukowym, które odbyło się 24 października 2019 r. w Bydgoszczy.

Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Kunda z kl. 6d, trzecie miejsce Damian Kalaciński z kl. 8a, wyróżnienia otrzymali Katarzyna Golinowska z kl. 8a i Piotr Juszczyk z kl.8a.

tekst: A. Woytynowska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://spbrzoza.pl/images//materialy/fotografie_2019_2020/BWON

 

 

 

Spotkanie z policjantami-październik

 

28 października 2019r w naszej szkole klasy VII i VIII miały zajęcia prowadzone przez młodszego aspiranta Grzegorza Krzyżanowskiego i KSC insp. Annę Noworytę. Tematem spotkań była odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa, a także zagadnienia związane z niebezpieczeństwami używania środków zmieniających świadomość.

tekst: A. Woytynowska

 • NWSP01
 • NWSP02

 

 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2019

 

IX Światowy Dzień Tabliczki MnożenialogoDM

 

W piątek 4 października w ramach obchodów WMTDay uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tabliczki mnożenia. W klasach 4-8 przeprowadzony został konkurs, który pozwolił wyłonić mistrza w każdej klasie i na danym poziomie. I tak najlepszymi z najlepszych, mistrzami swoich kategorii wiekowych zostali:

 

w klasach czwartych- Julian Montewski

w klasach piątych- Michał Kociński

w klasach szóstych- Bartosz Misiak

w klasach siódmych- Wojciech Kulpiński

w klasach ósmych- Jakub Binger

 

 tekst: E.Głowacka