Bądź kumplem nie dokuczaj

 

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii "Bądź kumplem, nie dokuczaj". Badania ogólnopolskie przeprowadzone przez Instytut Badan Edukacyjnych wskazują, że skala problemu dokuczania w szkole jest bardzo duża. Ponad połowa dzieci w szkole podstawowej doświadcza minimum raz w miesiącu niemiłego zachowania w szkole ze strony swoich kolegów/koleżanek w postaci: obgadywania, izolowania, nastawiania klasy przeciwko komuś.

Żeby temu przeciwdziałać, w klasach odbywają się zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu pomagać budować wśród dzieci postawę życzliwości, współpracy, otwartości na innych.

W ramach zajęć przeprowadzane są ćwiczenia i zabawy integracyjne, które pomagają uczniom i uczennicom nazywać i rozpoznawać swoje emocje, redukować napięcie, złość i stres. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś nam dokucza i jak pomagać tym, którym dokuczają - na lekcjach , podczas zabawy, w czasie wolnym, podczas korzystania z internetu.

  • infographic_for_kids
  • kodeks_kumpla
  • poradnik_dla_dziecka