BYDGOSZCZ ZDROWA, WOLNA OD NAŁOGÓW V – „Pokaż ,że warto”

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Celem konkursu było:

  1. Zwiększenie wiedzy młodych ludzi nt. skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nałogów i uzależnień
  2. Podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie zagrożeń zdrowotnych jakie niosą za sobą uzależnienia od nikotyny, narkotyków, dopalaczy, uzależnienia behawioralne ( np. gier komputerowych, internetu)
  3. Zwiększenie wiedzy oraz świadomości młodych ludzi na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
  4. Uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieodpowiedniego stylu życia
  5. Wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z profilaktyką uzależnień. 

Uczniowie nie tylko wykonali ciekawe prezentacje multimedialne ale także, przedstawili je na Forum Naukowym, które odbyło się 24 października 2019 r. w Bydgoszczy.

Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Kunda z kl. 6d, trzecie miejsce Damian Kalaciński z kl. 8a, wyróżnienia otrzymali Katarzyna Golinowska z kl. 8a i Piotr Juszczyk z kl.8a.

tekst: A. Woytynowska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://spbrzoza.pl/images//materialy/fotografie_2019_2020/BWON