Współpraca międzynarodowa 2019/2020

  • Drukuj

Dobra szkoła, to szkoła otwarta na to, co nowe i gotowa na zmiany. Poszukujemy więc stale nowych metod nauczania i motywowania naszych uczniów. W dziedzinie nauczania języka angielskiego mamy spore osiągnięcia, zawsze jednak może być lepiej. Dlatego chcemy korzystać z doświadczeń innych i naprawiać te obszary, które jeszcze nie domagają.
W związku z tym wznowiliśmy współpracę ze szkołą partnerską w Las Palmas de gran Canaria i w tym roku będziemy wspólnie uczestniczyć w projekcie pod egidą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna.
Według „Przewodnika po programie Erasmus+ na 2019 r. Mobilność kadry Edukacji Szkolnej w Projekcie K1 Teaching assingment, to możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w szkole partnerskiej za granicą lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach.
Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.
Teaching assingmnet gwarantuje nie tylko poznanie nowych metod nauczania i rozwiązań organizacyjnych, ale również podniesienie poziomu kompetencji językowych nauczycieli, a w konsekwencji także podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów. Nie bez znaczenia jest także poszerzenie wiedzy uczniów o informacje kulturowe, takie jak inny system edukacyjny, sposoby obchodzenia różnych świąt i uroczystości, sposoby spędzania wolnego czasu, czy charakterystyczne potrawy, które zostaną zaprezentowane w ramach prowadzenia zajęć.
Ze szkołą z Hiszpanii współpracowaliśmy już wcześniej w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży Projektu Comeniusa w latach 2013-2015, była ona Koordynatorem całego projektu. Obecny projekt wpisuje się w plan innowacji metodycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Brzozie.
W związku z tym w listopadzie br będziemy gościć dwie nauczycielki języka angielskiego ze szkoły w Las Palmas de Gran Canaria, które przez dwa tygodnie będą prowadziły lekcje języka angielskiego w wybranych klasach naszej szkoły. W ramach swoich zajęć po pierwsze zaprezentują swoją macierzystą szkołę, swoje miasto i swój kraj, a ponadto przeprowadzą wiele ciekawych i inspirujących zajęć.