Dzień profilaktyki

 

2 grudnia w naszej szkole odbył się Dzień Profilaktyki. Był on zwieńczeniem wielu działań mających na celu uświadomienie młodzieży jakim zagrożeniem są używki. Uczniowie mieli możliwość podziwiać wystawę prac poświęconą destrukcyjnym oddziaływaniom przemocy. Młodzież  wysłuchała także nagrodzonej na powiatowym konkursie prezentacji pod hasłem Bydgoszcz zdrowa wolna od nałogów, której laureatem był Damian Kalaciński. Finalnie uczniowie klas ósmych przedstawili krótką sztukę, której motywem przewodnim była tematyka alkoholizmu i narkomanii.Ogół tych działań wywiązał dyskusję na temat tego jak mądrze dokonywać decyzji życiowych.

Tekst:Arleta Woytynowska

 • PROF01
 • PROF02
 • PROF03

 • PROF04
 • PROF05
 • PROF06

 • PROF07
 • PROF08
 • PROF09

 • PROF10
 • PROF11
 • PROF12

 • PROF13
 • PROF14

 

 

 

 

Współpraca międzynarodowa 2019/2020

Dobra szkoła, to szkoła otwarta na to, co nowe i gotowa na zmiany. Poszukujemy więc stale nowych metod nauczania i motywowania naszych uczniów. W dziedzinie nauczania języka angielskiego mamy spore osiągnięcia, zawsze jednak może być lepiej. Dlatego chcemy korzystać z doświadczeń innych i naprawiać te obszary, które jeszcze nie domagają.
W związku z tym wznowiliśmy współpracę ze szkołą partnerską w Las Palmas de gran Canaria i w tym roku będziemy wspólnie uczestniczyć w projekcie pod egidą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna.
Według „Przewodnika po programie Erasmus+ na 2019 r. Mobilność kadry Edukacji Szkolnej w Projekcie K1 Teaching assingment, to możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w szkole partnerskiej za granicą lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach.
Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.
Teaching assingmnet gwarantuje nie tylko poznanie nowych metod nauczania i rozwiązań organizacyjnych, ale również podniesienie poziomu kompetencji językowych nauczycieli, a w konsekwencji także podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów. Nie bez znaczenia jest także poszerzenie wiedzy uczniów o informacje kulturowe, takie jak inny system edukacyjny, sposoby obchodzenia różnych świąt i uroczystości, sposoby spędzania wolnego czasu, czy charakterystyczne potrawy, które zostaną zaprezentowane w ramach prowadzenia zajęć.
Ze szkołą z Hiszpanii współpracowaliśmy już wcześniej w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży Projektu Comeniusa w latach 2013-2015, była ona Koordynatorem całego projektu. Obecny projekt wpisuje się w plan innowacji metodycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Brzozie.
W związku z tym w listopadzie br będziemy gościć dwie nauczycielki języka angielskiego ze szkoły w Las Palmas de Gran Canaria, które przez dwa tygodnie będą prowadziły lekcje języka angielskiego w wybranych klasach naszej szkoły. W ramach swoich zajęć po pierwsze zaprezentują swoją macierzystą szkołę, swoje miasto i swój kraj, a ponadto przeprowadzą wiele ciekawych i inspirujących zajęć.

 

 

 

Drugie życie-MASKA

 

W poniedziałek 4 listopada 2019r. w naszej szkole teatr z Krakowa MASKA przedstawił spektakl pt. Drugie Życie . Opowiadał on o zgubnych skutkach używek i ryzykownych młodzieńczych zachowaniach.Spektakl przekonywał jak przekazać i uświadomić młodemu człowiekowi, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dla niego dobre, a stwierdzenia typu "młodość ma swoje prawa", lub tak popularne przy używkach "wszystko jest dla ludzi" nie zawsze jest bezpieczne.

tekst: A. Woytynowska

 • TM01
 • TM02
 • TM03

 • TM04
 • TM05
 • TM06

 • TM07
 • TM08
 • TM09

 • TM10
 • TM11

 

 

 

 

BYDGOSZCZ ZDROWA, WOLNA OD NAŁOGÓW V – „Pokaż ,że warto”

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Celem konkursu było:

 1. Zwiększenie wiedzy młodych ludzi nt. skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nałogów i uzależnień
 2. Podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie zagrożeń zdrowotnych jakie niosą za sobą uzależnienia od nikotyny, narkotyków, dopalaczy, uzależnienia behawioralne ( np. gier komputerowych, internetu)
 3. Zwiększenie wiedzy oraz świadomości młodych ludzi na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
 4. Uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieodpowiedniego stylu życia
 5. Wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z profilaktyką uzależnień. 

Uczniowie nie tylko wykonali ciekawe prezentacje multimedialne ale także, przedstawili je na Forum Naukowym, które odbyło się 24 października 2019 r. w Bydgoszczy.

Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Kunda z kl. 6d, trzecie miejsce Damian Kalaciński z kl. 8a, wyróżnienia otrzymali Katarzyna Golinowska z kl. 8a i Piotr Juszczyk z kl.8a.

tekst: A. Woytynowska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://spbrzoza.pl/images//materialy/fotografie_2019_2020/BWON

 

 

 

Spotkanie z policjantami-październik

 

28 października 2019r w naszej szkole klasy VII i VIII miały zajęcia prowadzone przez młodszego aspiranta Grzegorza Krzyżanowskiego i KSC insp. Annę Noworytę. Tematem spotkań była odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa, a także zagadnienia związane z niebezpieczeństwami używania środków zmieniających świadomość.

tekst: A. Woytynowska

 • NWSP01
 • NWSP02