Dzień Świętego Patryka 2014

Jeszcze odrobinę zmęczeni hucznymi obchodami Dnia Nauki, ale już skorzy do nowych wyzwań, uczniowie klasy 5a przygotowali kolejną uroczystość, przypadającą na 17 marca – Dzień św. Patryka.

W tym dniu na szkolnych korytarzach widać było stosownie do okazji ubranych uczniów, rozdających mające przynieść szczęście trój-listne koniczyny, których św. Patryk użył, posługując się szkolnym żargonem, jako „pomocy dydaktycznej” do wytłumaczenia Irlandczykom zasady Świętej Trójcy, a szkoła ozdobiona została gazetkami tematycznymi oraz koniczynami w rozmiarze XL. Oprócz pięknego rysunku autorstwa Huberta Borowiaka, przedstawiającego św. Patryka we własnej osobie, znalazły się tam Leprechaunsy, czyli leśne skrzaty pilnujące swoich garnków ze złotymi monetami, znane z irlandzkich opowieści, irlandzkie symbole w różnych wariantach oraz życzenia „Happy St Patrick’s Day”, głownie autorstwa uczniów klasy 5a.

Michalina Kulesza, Weronika Dąbrowska Karolina Wójtowicz i Hubert Cabaj przygotowali i poprowadzili lekcje tematyczne dla młodszych kolegów, które jak zwykle spotkały się z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem. Szczególnie spodobał się grupowy konkurs plastyczny i zabawy związane ze słownictwem.

W tym dniu można było też zdobyć „talon” usprawiedliwiający brak zadania domowego na wybranej lekcji do końca roku szkolnego. Na zajęciach London Club uczniowie zapoznali się z pochodzeniem i tradycjami związanymi z obchodzonym świętem. Chociaż woda z klanów pozostała jak zwykle bezbarwna, a nie zielona, to ten dzień będzie się zapewne kojarzył uczniom z kolorami Szmaragdowej Wyspy.

 

 • d_patryka_01
 • d_patryka_02
 • d_patryka_03

 • d_patryka_04
 • d_patryka_05
 • d_patryka_06

Tekst: A.Ciesielska-Sikora

Festiwal naukowy 2014

Środa, 12 marca b.r. była w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie Świętem Nauki. Zamiast tradycyjnych lekcji odbywały się pokazy, warsztaty, eksperymenty naukowe mające na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauki, zarówno ścisłymi jak i humanistycznymi.

Ciekawe zjawiska fizyczne i chemiczne prezentowali sympatyczni współpracownicy  Szymona Paprockiego prezesa Fundacji Profesora Ciekawskiego przy Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Park” w Bydgoszczy. W wyodrębnianiu DNA pomagali uczniom pracownicy naukowi Zakładu Fitopatologii Molekularnej UTP w Bydgoszczy pod kierunkiem dr. hab. inż. Dariusz Pańki. W tajniki robotyki wprowadzał najmłodszych Łukasz Paprocki z centrum Edukacyjnego ROBOprojekt. Państwo Grażyna i Jan Szczepańczykowie prowadzili warsztaty  kształcące umiejętność obserwacji, pokazujące wagę doświadczenia, a Anna Misiak-Kilanowska z Centrum Edukacyjnego EDU-CENTER w Bydgoszczy mówiła, jak dbać o zdrowie, odżywiając się zdrowo. Żywą lekcję historii poprowadzili Bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Solcu Kujawskim. Dzień zakończył pokaz iluzjonisty, łączący naukę ze sztuką.

Bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami nauki i atrakcyjność form z pewnością przyczynią się do rozbudzenia u uczniów ciekawości świata.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu naukowego.

 

 • SFN_1
 • SFN_10
 • SFN_11

 • SFN_2
 • SFN_3
 • SFN_4

 • SFN_5
 • SFN_6
 • SFN_7

 • SFN_8
 • SFN_9

Tekst: Barbara Kępczyńska

Dzień języków 2014

Obchody Languages Day

XIII obchody Languages Day (Dnia Języków) świętowane były w naszej szkole 3.03.2014r. Tym razem uczniowie sami podejmowali decyzję, które państwo chcą reprezentować. Okazało się, że najpopularniejszym z nich była Francja, wybrana przez 4 klasy, ale znalazła się też Japonia i Ukraina obok ciągle popularnej Wielkiej Brytanii oraz Włoch, Hiszpanii i Niemiec.

Już od wczesnych godzin porannych przedstawiciele każdej klasy IV-VI zajęci byli przygotowaniem stoisk-wystawek wybranych państw, a uczniowie klas młodszych kolorowali flagi i tłumnie oblegali stoiska, przy których starsi koledzy wyczarowywali przy pomocy farb i pędzelków symbole poszczególnych państw na ich twarzach i dłoniach.

Chociaż przygotowanie poczęstunku w tym roku było opcjonalne,  uczniowie postarali się o mnóstwo smakołyków - od włoskiej pizzy, poprzez bagietki, serowe przysmaki, croissanty i churros do japońskiego sushi. Nie zabrakło nawet słynnej angielskiej herbaty z dodatkiem mleka. Aby skosztować tych specjałów, wystarczyło udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie do quizu dotyczące danego państwa.

Głównym punktem programu obchodów tego dnia było spotkanie wszystkich klas 4-6 w sali gimnastycznej, które rozpoczął wspólny śpiew piosenki Wonderful world. Do tego występu uczniowie przygotowywali się z zapałem od prawie dwóch tygodni. Następnie uczniowie zmagali się w quizie wiedzy o Wielkiej Brytanii, przygotowanym w formie prezentacji multimedialnej przez uczniów kl. VId – Zosię, Jagodę i Bartka Śledzikowskich.  Towarzyszyły temu ogromne emocje, a w rezultacie okazało się, że aż 6 na 9 klas zdobyło maksymalną liczbę punktów.

Po quizie przyszła kolej na prezentację przebrań. Jak największa ilość uczniów z poszczególnych klas miała  za zadanie przebrać się za postać pochodzącą z wybranego przez nich państwa. Na scenie znalazły się m.in. 3 Joanny d’Arc, kilku francuskich malarzy, włoski gondolier, kilka wersji Coco Chanel, Maria Curie-Skłodowska, niemieccy żołnierze, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Julia Tymoszenko i wiele, wiele innych postaci. Po prezentacji przebrań uczniowie w drodze głosowania wybierali najlepsze z nich, a wystarczy popatrzeć na zdjęcia, żeby zdać sobie sprawę, że nie był to łatwy wybór.

Ostatecznie za najlepiej przebraną osobę uznano Michalinę Kuleszę z klasy Va, która wcieliła się w słynna projektantkę z Paryża Coco Chanel, kolejne miejsca przypadły Jakubowi Zawadzkiemu z kl. IVa, jako Krzysztofowi Kolumbowi, a III Kindze Pańce za jej dopracowany w najdrobniejszych szczegółach strój Francuzki, natomiast wyróżnienie otrzymała Karolinia Płotnicka z kl. VIc która zaprezentowała uroczą Japonkę.

Następnie nastąpiło roztrzygnięcie konkursu na najlepsze logo Languages Day, którego autorkami okazały się uczennice z klasy VIc – Michalina Zalewska i Gabriela Kulpińska.

Obchody zostały okraszone nowatorskim wykonaniem znanych piosenek w języku angielskim i francuskim. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały: Katarzyna Kobylińska, Kinga Pańka, Michalina Wanat z Igą Kominiak oraz Julia Matuła, która wyśpiewała sobie I nagrodę  francuską piosenką „Joule Taxi”.

 • dj_1
 • dj_10
 • dj_11

 • dj_12
 • dj_13
 • dj_14

 • dj_15
 • dj_16
 • dj_17

 • dj_18
 • dj_19
 • dj_2

 • dj_20
 • dj_21
 • dj_3

 • dj_4
 • dj_5
 • dj_6

 • dj_7
 • dj_8
 • dj_9


Tekst: A. Ciesielska-Sikora

Festiwal nauki

 

SZKOLNY FESTIWAL NAUKOWY - szczegóły na plakacie poniżej.

PLAKAT

 

KOMUNIKAT DYREKTORA-ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BRZOZIE

DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W LATACH  2007-2008

 

1. RODZICE SIEDMIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW (URODZONYCH DO 30.06.2008) OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

Na podstawie art. 18. ust. 1 p. 1 ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Obowiązek ten dotyczy również rodziców, których dzieci będą uczyć się w innej szkole niż ta, w której obwodzie mieszka.

2. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 • Zgłoszenie dziecka należy dokonać w sekretariacie szkoły od 4 do 31 marca b.r. w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w szkole, przedszkolu i na stronie internetowej szkoły www.spbrzoza.pl (zakładka „Do pobrania”). Wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przez osoby trzecie. Kryteria i terminy zgłoszeń znajdują się w zakładce KOMUNIKATY.
 • Dziecko urodzone po 30.06.2008 na wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  DZIECI  SPOZA OBWODU SZKOŁY

 • Szkoła dokonuje rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu, o ile są wolne miejsca.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są na wniosek rodzica i podlegają trybowi rekrutacji. Kryteria, terminy i zasady składania dokumentów określa statut szkoły.

4. RODZICE PIĘCIO- I SZEŚCIOLATKÓW POZOSTAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Na podstawie art. 14b. ustawy o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) rodzice pięcio- i sześciolatków, które odbywają roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, są obowiązani do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w którym przedszkolu dziecko spełnia obowiązek. Dotyczy to również dzieci, które uczęszczają do innych przedszkoli niż w Brzozie.

Proszę Rodziców o dopełnienie tej czynności w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WAŻNE INFORMACJE

 1. 4 marca 2014 r. (wtorek) w budynku szkoły o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami sześcio- i siedmiolatków.
 2. Ponieważ podziału uczniów klasy I na oddziały (klasy) dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia (art.4.1.ustawy), proszę o dopełnienie czynności związanych ze złożeniem pisemnego zgłoszenia dziecka do szkoły do 30 marca b.r..

Barbara Kępczyńska

dyrektor szkoły