Festiwal nauki

 

SZKOLNY FESTIWAL NAUKOWY - szczegóły na plakacie poniżej.

PLAKAT

 

KOMUNIKAT DYREKTORA-ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BRZOZIE

DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W LATACH  2007-2008

 

1. RODZICE SIEDMIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW (URODZONYCH DO 30.06.2008) OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

Na podstawie art. 18. ust. 1 p. 1 ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Obowiązek ten dotyczy również rodziców, których dzieci będą uczyć się w innej szkole niż ta, w której obwodzie mieszka.

2. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 • Zgłoszenie dziecka należy dokonać w sekretariacie szkoły od 4 do 31 marca b.r. w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w szkole, przedszkolu i na stronie internetowej szkoły www.spbrzoza.pl (zakładka „Do pobrania”). Wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przez osoby trzecie. Kryteria i terminy zgłoszeń znajdują się w zakładce KOMUNIKATY.
 • Dziecko urodzone po 30.06.2008 na wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  DZIECI  SPOZA OBWODU SZKOŁY

 • Szkoła dokonuje rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu, o ile są wolne miejsca.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są na wniosek rodzica i podlegają trybowi rekrutacji. Kryteria, terminy i zasady składania dokumentów określa statut szkoły.

4. RODZICE PIĘCIO- I SZEŚCIOLATKÓW POZOSTAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Na podstawie art. 14b. ustawy o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) rodzice pięcio- i sześciolatków, które odbywają roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, są obowiązani do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w którym przedszkolu dziecko spełnia obowiązek. Dotyczy to również dzieci, które uczęszczają do innych przedszkoli niż w Brzozie.

Proszę Rodziców o dopełnienie tej czynności w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WAŻNE INFORMACJE

 1. 4 marca 2014 r. (wtorek) w budynku szkoły o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami sześcio- i siedmiolatków.
 2. Ponieważ podziału uczniów klasy I na oddziały (klasy) dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia (art.4.1.ustawy), proszę o dopełnienie czynności związanych ze złożeniem pisemnego zgłoszenia dziecka do szkoły do 30 marca b.r..

Barbara Kępczyńska

dyrektor szkoły

 

 

Co wiem o Kosmosie

Dnia 22.01.2014 r. uczniowie klas VI zmagali się z kolejnym konkursem przyrodniczym. Tym razem sprawdzali swoja wiedzę z działu "Kosmos". Konkurs przebiegał w 3 etapach.

W pierwszym starciu młodzi przyrodnicy odpowiadali na 10 pytań związanych z planetami. Do następnego testu przeszło 7 osób. Kolejny sprawdzian wiedzowy polegał na rozwiązaniu testu online z astronomii. W ścisłym finale znalazło się troje uczniów. Decydujące starcie miało na celu wyłonienie najlepszego astrofizyka. Tym razem bezkonkurencyjna okazała się Basia Gackowska z kl. VIb. Zaraz za nią znalazła się Julia Neumann (z tej samej klasy), a III miejsce zajął Olaf Łuczejko z kl. VIc.

Organizatorami konkursu były panie I.Baranowska i A.Nowak-Toczkiewicz.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjecie wyzwania i gratulujemy posiadanej wiedzy.

Tekst: Ilona Baranowska

Jeden z ośmiu

 

Dnia 17.01.2014 r. odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja konkursu przyrodniczego pt. "Jeden z ośmiu". Uczniowie z klas VI sprawdzili swą wiedzę o otaczającym ich świecie i mogli poczuć się jak prawdziwi uczestnicy teleturnieju.

W pierwszym etapie uczniowie dostali po 3 pytania, na które musieli odpowiedzieć ustnie i dodatkowo w określonym czasie jednej minuty. Jeśli tego nie zrobili lub popełnili błąd, musieli oddać karteczkę z tzw. szansą. Do kolejnej części konkursu przechodzili tylko Ci, którym udało się zachować chociaż 1 papierowy kartonik.

  

 • 1TJz8_1
 • 1TJz8_2
 • 1TJz8_22

 • 1TJz8_4
 • 1TJz8_5
 • 1TJz8_6

 

Drugi etap był multimedialny. Uczniowie zasiedli przy komputerach i wykonywali test online dotyczący geografii Polski. 

 

 • 2TJz8_11
 • 2TJz8_12
 • 2TJz8_13

 • 2TJz8_7
 • 2TJz8_8
 • 2TJz8_9

  

Trzech najlepszych przeszło dalej i mogło walczyć w ścisłym finale.

W końcowej części szóstoklasiści odpowiadali na 34 pytania z różnych dziedzin przyrodniczych i po udzieleniu poprawnej odpowiedzi decydowali o tym, kto będzie pytany jako następny.

 

 • 3TJz8_16
 • 3TJz8_17
 • 3TJz8_18

 • 3TJz8_19
 • 3TJz8_20
 • 3TJz8_21

 

Walka była bardzo wyrównana, ale podsumowując wszystkie części, wyniki przedstawiają się następująco:

 • I miejsce Jakub Ładziński VIc
 • II miejsce Julia Neumann i Barbara Gackowska z VIb.

Imprezę przygotowały panie Anna Bzdawka-Kozina i Ilona Baranowska.

Teleturniej prowadziły uczennice kl.Va Michalina Kulesza i Karolina Wójtowicz za co bardzo im dziękujemy.

 

 • 4TJz8_14
 • 4TJz8_15
 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy i liczymy na to, że pasja do nauk przyrodniczych będzie ciągle rosła w siłę.

Tekst i zdjęcia: I.Baranowska, A.Bzdawka-Kozina

 

 

SPOTKANIE Z RADNYM POWIATU

3 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie odbyło się spotkanie uczniów z radnym powiatu bydgoskiego - Panem Andrzejem Kubiakiem.

Inicjatorem spotkania był Pan Andrzej Kubiak, który wręczył upominki czterdziestu uczniom wyróżniającym się w pracy samorządowej na terenie szkoły oraz w wolontariacie rówieśniczym.

W przemówieniu podkreślił wagę aktywności społecznej i pogratulował zebranym oraz nauczycielom-opiekunom podejmowania działań dla dobra ogółu.

Pan radny Kubiak znany jest w środowisku ze swoich inicjatyw i oddaniu sprawom Małej Ojczyzny, z tym większą więc satysfakcją uczniowie przyjęli jego słowa.

            Serdecznie dziękujemy!

  

 • radny_1
 • radny_2
 • radny_3

 • radny_4
 

Tekst: Barbara Kępczyńska