2013 Rokiem Powstania Styczniowego

W związku z uchwałą Senatu RP ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, dla uczczenia pamięci 150 rocznicy powstania w szkole przygotowana została wystawa tematyczna, na której obok sylwetek przywódców i informacji o przebiegu zrywu powstańczego z 1863 r. znalazły się albumy i inne wydawnictwa zawierające ilustracje z epoki.
Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość poznania ogromu patriotycznego oddania i szlachetnego poświęcenia powstańców oraz jego znaczenia dla dalszych losów Ojczyzny.
Wystawa, którą przygotowali nauczyciele Magdalena Oskwarek i Marek Glapiński, będzie czynna do końca marca b.r. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili materiały ikonograficzne wykorzystane do przygotowania ekspozycji.

  • IMG_0001
  • IMG_0002
  • IMG_0003

  • IMG_0006
  • IMG_0007
  • IMG_0008

  • IMG_0009
  • IMG_0011

Tekst: Barbara Kępczyńska