Bądź kumplem nie dokuczaj (rodzice)

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii "Bądź kumplem, nie dokuczaj". Badania ogólnopolskie przeprowadzone przez Instytut Badan Edukacyjnych wskazują, że skala problemu dokuczania w szkole jest bardzo duża. Ponad połowa dzieci w szkole podstawowej doświadcza minimum raz w miesiącu niemiłego zachowania w szkole ze strony swoich kolegów/koleżanek w postaci: obgadywania, izolowania, nastawiania klasy przeciwko komuś.

Żeby temu przeciwdziałać, w klasach odbywają się zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu pomagać budować wśród dzieci postawę życzliwości, współpracy, otwartości na innych.

W ramach zajęć przeprowadzane są ćwiczenia i zabawy integracyjne, które pomagają uczniom i uczennicom nazywać i rozpoznawać swoje emocje, redukować napięcie, złość i stres. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś nam dokucza i jak pomagać tym, którym dokuczają - na lekcjach , podczas zabawy, w czasie wolnym, podczas korzystania z internetu.

  • 0001
  • 0002
  • 0003

  • 0004
  • 0005
  • 0006

  • 0007
  • dla_rodziców