Bądź kumplem nie dokuczaj (rodzice)

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii "Bądź kumplem, nie dokuczaj". Badania ogólnopolskie przeprowadzone przez Instytut Badan Edukacyjnych wskazują, że skala problemu dokuczania w szkole jest bardzo duża. Ponad połowa dzieci w szkole podstawowej doświadcza minimum raz w miesiącu niemiłego zachowania w szkole ze strony swoich kolegów/koleżanek w postaci: obgadywania, izolowania, nastawiania klasy przeciwko komuś.

Żeby temu przeciwdziałać, w klasach odbywają się zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu pomagać budować wśród dzieci postawę życzliwości, współpracy, otwartości na innych.

W ramach zajęć przeprowadzane są ćwiczenia i zabawy integracyjne, które pomagają uczniom i uczennicom nazywać i rozpoznawać swoje emocje, redukować napięcie, złość i stres. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś nam dokucza i jak pomagać tym, którym dokuczają - na lekcjach , podczas zabawy, w czasie wolnym, podczas korzystania z internetu.

  • 0001
  • 0002
  • 0003

  • 0004
  • 0005
  • 0006

  • 0007
  • dla_rodziców

Ubezpieczenie uczniów

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/20

 

 InterRisk - OWU NNW EDU PLUS Polisa 2019_2020

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus od 01.09.2019 do 31.08.2020:

cz.1cz.2cz.3cz.4cz.5cz.6cz.7cz.8cz.9

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/19

InterRisk - OWU NNW EDU PLUS 2018_2019 -pages-1-8

InterRisk - OWU NNW EDU PLUS 2018_2019 -pages-9-12

InterRisk - OWU NNW EDU PLUS 2018_2019 -pages-13-16

InterRisk - OWU NNW EDU PLUS 2018_2019 -pages-17-24

ZAŁĄCZNIK NR 1 Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 1 cz.

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 2 cz.

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 3 cz.

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 4 cz.

 

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/18

INTERRISK_ogólne warunki ubezpieczenia III 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA TABELA NORM USZCZERBKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE  IR 2016_2017 WARIANT ZD

ZAŁĄCZNIK NR 2 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE IR 2016_2017 WARIANT BD

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/17

INTERRISK_ogólne warunki ubezpieczenia edu plus III 2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA TABELA NORM USZCZERBKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE  IR 2016_2017 WARIANT ZD

ZAŁĄCZNIK NR 2 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE IR 2016_2017 WARIANT BD

INTERRISK - DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

 www.ubezpieczeniwszkole.pl  - informacje o ubezpieczeniu

 

 

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2015/16

AIG ogólne warunki ubezpieczenia NNW uczniów

AIG druk zgłoszenia szkody

AIG Zasady zgłaszania i likwidacji szkód

AIG Poważne zachorowania

AIG Tabela uszczerbków

 

www.ubezpieczeniwszkole.pl  - informacje o ubezpieczeniu

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2014/15

Informacja o ubezpieczeniu 2014-15

AXA ogólne warunki NNW uczniów

AXA druk zgłoszenia szkody

 

Dyżury konsultacyjne

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych nauczycieli w roku 2017-2018

 

 

Wsparcie rodziców

 

"Wszawica to nie wstyd - po prostu trzeba działać" - poradnik dla rodziców 

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii O lekach, marihuanie, dopalaczach - bez histerii. 

Jak kochać i wymagać-Poradnik dla rodziców

Do rodziców uczniów klas pierwszych

Czytanie ze zrozumieniem

Jak motywować do nauki

Dysleksja - materiały

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym

Model oddziaływań psychoterapeutycznych wobec uczniów z nieprawidłowymi zachowaniami

Internet moje życie

Dopalacze i środki psychoaktywne - informacje

 

„Multimedia w życiu rodzinnym – poradnik dla rodziców” Artykuł zawiera wiele porad dla rodziców w kwestiach takich jak np. rozsądne wydzielanie czasu spędzonego przez dzieci przed ekranami urządzeń, a także ochrona prywatności, danych osobowych oraz unikanie szkodliwych treści podczas surfowania po sieci. 

 

"MAMA TATA TABLET"
Nasze dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranem. A w zasadzie ekranami. Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak telewizor czy komputer, coraz większą popularnością cieszą się ostatnio urządzenia mobilne: smartfony i tablety. Jesteśmy dumni z tego, że nasze dzieci radzą sobie z nimi tak dobrze. Mamy też trochę więcej czasu dla siebie…

O zagrożeniach płynących z nadmiernego kontaktu z tymi urządzeniami oraz porady, jak uniknąć problemów z tego wynikających znajdą Państwo tu: Mama Tata Tablet - O tym, kiedy i jak udostepniać dzieciom tablet i smartfona.

Komunikaty, informacje

 

Metropolitalna Karta Uczniowska i Malucha - zarządzenie

Metropolitalna Karta Uczniowska i Malucha - informacje

Metropolitalna Karta Uczniowska - wniosek

Metropolitalna Karta Malucha - wniosek

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przepro-wadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

strona_1

strona_2

strona_3

strona_4

strona_5

strona_6

strona_7

strona_8

strona_9

strona_10

strona_11

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

 

List Minister Edukacji do Rodziców z 4.12.2018

 

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 cz1.

 

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 cz.2

 

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

 

ORGANIZACJA LEKCJI RELIGII I ETYKI W SZKOLE

Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii

Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w lekcjach etyki

 

RODZICU!   Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

 

Informacje o reformie edukacji 2017/2018

Komunikat MEN