Komunikaty, informacje

 

Metropolitalna Karta Uczniowska i Malucha - zarządzenie

Metropolitalna Karta Uczniowska i Malucha - informacje

Metropolitalna Karta Uczniowska - wniosek

Metropolitalna Karta Malucha - wniosek

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przepro-wadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

strona_1

strona_2

strona_3

strona_4

strona_5

strona_6

strona_7

strona_8

strona_9

strona_10

strona_11

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

 

List Minister Edukacji do Rodziców z 4.12.2018

 

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 cz1.

 

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 cz.2

 

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

 

ORGANIZACJA LEKCJI RELIGII I ETYKI W SZKOLE

Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii

Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w lekcjach etyki

 

RODZICU!   Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

 

Informacje o reformie edukacji 2017/2018

Komunikat MEN