Zajęcia pozalekcyjne

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017-2018:

 

klasy I-III

klasy IV-VI

Konkursy

 

 W roku szkolnym 2017-2018 proponujemy uczniom: 

 

Konkursy przedmiotowe i zawody sportowe dla klas 1-3 

 

Konkursy przedmiotowe i zawody sportowe dla klas 4-6

 

 

 

 

 

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne

Wykaz nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne:

Specjalność

Nazwisko nauczyciela

oligofrenopedagogika

Marzena Matczyńska

Elżbieta Bloch

Elżbieta Głowacka

surdopedagogika

Małgorzata Strabel

Ewa Grzanka

logopedia

Lucyna Szejner

Elżbieta Pękała

socjoterapia

Marzena Matczyńska

Elżbieta Bloch

tyflopedagogika

Magdalena Oskwarek

Joanna Plata

terapia pedagogiczna

Marzena Matczyńska

Małgorzata Strabel

Robert Mrozowski

psycholog

Agnieszka Depka

gimnastyka korekcyjna

Izabela Michalik

Małgorzata Solińska

Elżbieta Bloch

Zajęcia prowadzone są w szkole na podstawie indywidualnych planów z uczniami, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie odrębnych przepisów.

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla grupy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

SKS

Zajęcia sportowe dla klas I – III

L.p.

Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia

Nazwa koła

Dzień tyg.

Godziny

Sala

 

1

 

Radosław Grodzki

 KOŁO PIŁKARSKIE „MŁODZI PIŁKARZE”

kl.II-III

 

poniedziałek

 

 

14:35-15:20 

 

sala gimn.

Zajęcia sportowe dla klas IV – VI

L.p.

Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia

 

Nazwa koła

 

Dzień tyg.

 

Godziny

 

Sala

1

Radosław Grodzki

SKS CHŁOPCY

 piątek

13:45-14:30

sala gimn.

2

Radosław Grodzki

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

poniedziałek

14:35-15:25

sala gimn.

3

Wojciech Łuczejko

SKS DZIEWCZĄT KL. IV-VI

 

środa

 

13:45-14:30

sala gimn.

4

Wojciech Łuczejko

PIŁKA KOSZYKOWA KL. IV-VI

 

czwartek

 

14:35-15:20

sala gimn.

5

Wojciech Łuczejko

PIŁKA SIATKOWA KL. IV-VI

 

środa

 

14:35-15:20

sala gimn.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2017-2018

 

Zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2016-2017

 

Zajęcia wyrównawcze  i specjalistyczne w roku szkolnym 2015-2016