Ocenianie - PWE

Przedmiotowe wymagania edukacyjne edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z przyrody dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z historii dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla klas IV -VIII

Przedmiotowewymagania edukacyjne z religii dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z zajęć informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z matematyka dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z muzyka dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z plastyka dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z chemi dla klas V -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z biologi dla klas V -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klas IV -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z geografi dla klas V -VIII

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klas VII -VIII

 

 

Oddziały gimnazjalne:

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z chemi dla klas  gimnazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z biologi dla klas gimnazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimazjalych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z geografi dla klas gimazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klas gimazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z matematyki dla klas gimazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas gimnazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych dla klas gimazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klas gimazjalnych

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla klas gimnazjalnych