Dzień patrona 2014_15

W niedzielę 18 stycznia b.r. odbyły się uroczystości z okazji 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i bitwy powstańczej w Brzozie. W obchodach wzięła udział delegacja naszej szkoły, dla której Powstańcy są patronem. Po złożeniu wieńców, mszy św. oraz obejrzeniu rekonstrukcji bitwy na Kozaku ugościliśmy uczestników uroczystości żołnierską grochówką.

Goście mieli możliwość zapoznania się z działaniami szkoły związanymi z kultywowaniem pamięci o Powstańcach. Pokazaliśmy prezentację, zdjęcia, rysunki i albumy uczniów oraz przedmioty wydobyte w czasie ekshumacji uczestników bitwy. Swoje zbiory prezentował również Pan Adam Manowski. Mieszkańcy Brzozy zapisali swoje refleksje o powstaniu na muralach w sali gimnastycznej, kończąc zdanie: „Powstanie jest dla mnie…”.

Wykorzystaliśmy te zapisy nazajutrz, w poniedziałek 19 stycznia, w czasie Dnia Patrona – projektu interdyscyplinarnego, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.

 • 12
 • 13
 • 132

 • 134
 • 139
 • 17

 • 18
 • 191
 • 195

 • 196
 • 197
 • 214

 • 22
 • 220
 • 221

 • 223
 • 224
 • 227

 • 24
 • 246
 • 250

 • 252
 • 257
 • 261

 • 262
 • 263
 • 266

 • 268
 • 269
 • 271

 • 274
 • 30
 • 31

 • 36
 • 39
 • 40

 • 41
 • 42
 • 49

 • 59
 • 64
 • 68

 • 69
 • 72
 • 74

 • 75
 • 83

Tekst: Barbara Kępczyńska

"Historia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie" projekt dla uczniów kl. I-VI z okazji obchodów 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

27 grudnia 1918 roku rozpoczęła się najdłuższa bitwa wojny w nowoczesnej Europie. Front zmagań powstańczych znalazł się również na Kujawach. Bitewne pola chwały spod Szubina, Rynarzewa, Inowrocławia, Kruszwicy, Żnina, Kcyni i naszej rodzimej Brzozy do dzisiaj są „żywą” lekcją dla spadkobierców tych wydarzeń, mieszkańców tych miejscowości oraz uczniów szkół noszących imię jedynego zwycięskiego powstania. Polacy w tych miejscach pielęgnują i utrwalają wiedzę o przodkach i protoplastach powstańczych szeregów.
Również w naszej szkole z okazji rocznicy wybuchu powstania obchodzona jest uroczystość Dnia Patrona. W tym roku wydarzenia te zbiegły się z odsłonięciem pomnika Powstańców Wielkopolskich.
Wspólnie z samorządem szkolnym opracowano i przeprowadzono działania edukacyjno – wychowawcze w formie projektu pt: „Historia pomnika powstańców wielkopolskich w Brzozie”. Młodzież miała za zadanie zaprezentowanie w wybranej formie plastycznej historii powstawania pomnika, jego losów przed i po II wojnie światowej, losy pochówku w latach powojennych aż do jego odbudowy.
Efekty ich pracy zostały zaprezentowane na uroczystym apelu szkolnym oraz na spotkaniu w dniu 15 stycznia 2012 roku po uroczystości odsłonięcia pomnika. Projekty znalazły swoje miejsce w klasach w formie gazetek informacyjnych.

Opracowała: Ewa Grzanka

 

Powstanie: Basia Gackowska.doc 

O Powstańcu: Karolina Płotnicka.doc 

Powstańcy Wielkopolscy: Ania Plata.doc 

Powstańcy Wielkopolscy: Agnieszka Wąsikowska.doc 

patron1200 patron1202

patron1205 patron1208

patron1209 patron1210

patron1211 patron1212

 


 


90 rocznica Powstania Wielkopolskiego Dzień Patrona Szkoły

„…BO TAKIE DZIEDZICTWO WZIĄŁ PO DZIADACH WNUK”

„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było jedyną w historii narodu polskiego wygraną insurekcją zapisaną chwalebnymi czynami na kartach historii. 27 grudnia 1918 roku rozpoczęła się najdłuższa bitwa wojny w nowoczesnej Europie. Front zmagań powstańczych znalazł się również na Kujawach, Pomorzu i Pałukach. Bitewne pola chwały spod Szubina, Rynarzewa, Brzozy, Żnina, Inowrocławia, Kruszwicy czy Kcyni do dzisiaj noszących imię bohaterów jedynego zwycięskiego powstania. Młodzi Polacy w miastach i wioskach, z których wyszli ich dziadowie do powstańczych szeregów, pielęgnują i utrwalają wiedzę i pamięć o przodkach swoich rodaków”. Świadectwo takich postaw zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz społeczność gminy Nowa Wieś Wielka.
W dniach 30 stycznia i 1 lutego 2009 roku w Brzozie odbyły się niecodzienne uroczystości – obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które zostały przygotowane przez nauczycieli i dzieci ze szkoły podstawowej przy pomocy Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka, proboszcza parafii NMP Królowej Polski ks. Bogusława Kühna i sołtysa Brzozy Waldemara Owczarzaka.
Upamiętnienie wydarzeń z roku 1918 młodzież szkolna uczciła realizując projekt opracowany i zrealizowany przez Ewę Grzankę – prezesa szkolnego koła TPPW pt. „Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk”. Miał on na celu poznawanie i pielęgnowanie tradycji powstańczych oraz zintegrowanie społeczności szkolnej wokół Dnia Patrona.
Dzieci miały do wykonania konkretne zadania: opracowanie folderów ścieżek edukacyjnych udokumentowanych zdjęciami i opisami, wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach z lat 1918/1919 z różnych źródeł (lekcje multimedialne), ułożenie krzyżówek tematycznych na podstawie opracowanych słowników w formie „mapy myśli”, wykonanie prac plastycznych, nauka słów i melodii pieśni „Gdy szedłem raz od warty.
Wszystkie zadania młodzież wykonała z ogromną pasją i zaangażowaniem. Produkt końcowy projektu został zaprezentowany na zorganizowanej wystawie wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości.
Uwieńczeniem szkolnych obchodów rocznicowych oraz Dnia Patrona była akademia przygotowana przez p. Danutę Dojs i p. Jacka Grzankę w wykonaniu uczniów.
Szczególny charakter miały obchody środowiskowe rocznicy powrotu ziem Wielkopolski i naszego regionu do Macierzy. Gminne uroczystości swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: p. Mieszko Klawikowski reprezentujący Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy oraz Radni Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, p. Marian Kadow – prezes Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW, dyrektorzy placówek oświatowych, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów oraz poczty sztandarowe.
Świętowanie 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęła patriotyczna uroczystość przed Grobem Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Proboszcz parafii ks. Bogusław Kühn odmówił modlitwę za zmarłych żołnierzy. Następnie odśpiewano hymn państwowy, odczytano apel poległych oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Wartę honorową pełnili harcerze oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej w powstańczych mundurach.
Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele podczas Mszy św. W czasie nabożeństwa nawiązaniem do wydarzeń sprzed 90 lat był program artystyczny w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej oraz chóru seniorów „Brzozowiacy”. Niewątpliwie treści przekazane w liturgii mszy, w poezji i pieśniach były dla zebranych niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu.
Kolejnym punktem obchodów rocznicowych w Brzozie był przemarsz zebranych szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego – pomnik, tablica pamiątkowa na budynku przedszkola (miejsce powstańczego lazaretu) i szkoła. Przemarszowi licznie zgromadzonych mieszkańców wyjątkowy charakter nadali wielkopolscy jeźdźcy konni oraz poczty sztandarowe.
Spotkanie w szkole odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć wystawę prac uczniowskich o tematyce powstańczej, prezentacje multimedialne oraz wysłuchać pieśni. Rodzinnego charakteru temu spotkaniu nadała wspólna konsumpcja powstańczej grochówki, co stało się okazją do rozmów, wspomnień czy nawiązania znajomości.
Hołd złożony poległym Powstańcom był szczególną lekcją patriotyzmu dla całej społeczności gminy Nowa Wieś Wielka. Nie żyje już żaden z powstańców wielkopolskich, ale ich czyny i poświęcenie dla Ojczyzny zostaną na zawsze w naszej pamięci i sercach.

             Opracowały: Danuta Dojs
            Ewa Grzanka

 

powst092 powst097

powst0901 powst0913

powst0916 powst0917

powst0920 powst0925

powst0922 powst0926

 


 

„…BO TAKIE DZIEDZICTWO WZIĄŁ PO DZIADACH WNUK”

 

powst90

 

Projekt dla uczniów klas I- VI z okazji obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego:

powst.wlkp.90.doc