"Historia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie" projekt dla uczniów kl. I-VI z okazji obchodów 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

27 grudnia 1918 roku rozpoczęła się najdłuższa bitwa wojny w nowoczesnej Europie. Front zmagań powstańczych znalazł się również na Kujawach. Bitewne pola chwały spod Szubina, Rynarzewa, Inowrocławia, Kruszwicy, Żnina, Kcyni i naszej rodzimej Brzozy do dzisiaj są „żywą” lekcją dla spadkobierców tych wydarzeń, mieszkańców tych miejscowości oraz uczniów szkół noszących imię jedynego zwycięskiego powstania. Polacy w tych miejscach pielęgnują i utrwalają wiedzę o przodkach i protoplastach powstańczych szeregów.
Również w naszej szkole z okazji rocznicy wybuchu powstania obchodzona jest uroczystość Dnia Patrona. W tym roku wydarzenia te zbiegły się z odsłonięciem pomnika Powstańców Wielkopolskich.
Wspólnie z samorządem szkolnym opracowano i przeprowadzono działania edukacyjno – wychowawcze w formie projektu pt: „Historia pomnika powstańców wielkopolskich w Brzozie”. Młodzież miała za zadanie zaprezentowanie w wybranej formie plastycznej historii powstawania pomnika, jego losów przed i po II wojnie światowej, losy pochówku w latach powojennych aż do jego odbudowy.
Efekty ich pracy zostały zaprezentowane na uroczystym apelu szkolnym oraz na spotkaniu w dniu 15 stycznia 2012 roku po uroczystości odsłonięcia pomnika. Projekty znalazły swoje miejsce w klasach w formie gazetek informacyjnych.

Opracowała: Ewa Grzanka

 

Powstanie: Basia Gackowska.doc 

O Powstańcu: Karolina Płotnicka.doc 

Powstańcy Wielkopolscy: Ania Plata.doc 

Powstańcy Wielkopolscy: Agnieszka Wąsikowska.doc 

patron1200 patron1202

patron1205 patron1208

patron1209 patron1210

patron1211 patron1212