Położenie


Pokaż Szkoła Podstawowa w Brzozie na większej mapie

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, około 20 km od centrum Bydgoszczy. Zamieszkuje ją ok. 7,5 tys. mieszkańców w większości osiedlonych w dwóch miejscowościach: Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej. Obszar gminy wynosi 148,5 km kwadratowych, z tego 60% jej powierzchni stanowią lasy. Na terenie gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody, mianowicie Dziki Ostrów iTarkowo oraz obszary krajobrazu chronionego Łąki Nadnoteckie i Wydmy Kotliny Toruńskiej. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Jezuickie (pow. ok. 147 ha). Atrakcyjne warunki do aktywnego wypoczynku przyciągają mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Przez gminę przebiegają dwa szlaki rowerowe - w kierunku Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.

Obszar gminy charakteryzuje się większym napływem ludności niż odpływem, co za tym idzie saldo migracji jest dodatnie. W ostatnim okresie nastąpił wyraźny wzrost gospodarczy, powstały nowe firmy, rozwinął się handel. Podstawowe branże, które stanowią znaczący udział w tym rozwoju, to przede wszystkim motoryzacja, budownictwo i handel