Rada rodziców

 

  Delegaci do Rady Rodziców – rok szkolny 2019/2020

 

 

L.P.

 

 

KLASA

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DELEGATA

 

1.

I A

2.

I B

3.

I C

4.

II A

5.

II B

6.

II C

7.

III A

8.

III B

9.

III C

10.

IV A

11.

IV B

12.

V A

13.

V B

14.

V C

15.

VI A

16.

VI B

17.

VI C

18.

VI D

19.

VI E

20.

VII A

21.

VII B

22.

VII C

23.

VIII A

24.

VIII B

25.

VIII C

 

 

Rada Rodziców ustaliła następujący skład Prezydium Rady
w roku szkolnym 2019-2020 :

  • przewodniczący Rady  - 
  • zastępca przewodniczącego / sekretarz -
  • skarbnik - 

 

Regulamin Rady Rodziców

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania. cz.1

Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady działania. cz.2

 

 

Przydatne druki:

Druk deklaracji wpłat

Druki księgowe