Zajęcia pozalekcyjne

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017-2018:

 

klasy I-III

klasy IV-VI