Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne

Wykaz nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne:

Specjalność

Nazwisko nauczyciela

oligofrenopedagogika

Marzena Matczyńska

Elżbieta Bloch

Elżbieta Głowacka

surdopedagogika

Małgorzata Strabel

Ewa Grzanka

logopedia

Lucyna Szejner

Elżbieta Pękała

socjoterapia

Marzena Matczyńska

Elżbieta Bloch

tyflopedagogika

Magdalena Oskwarek

Joanna Plata

terapia pedagogiczna

Marzena Matczyńska

Małgorzata Strabel

Robert Mrozowski

psycholog

Agnieszka Depka

gimnastyka korekcyjna

Izabela Michalik

Małgorzata Solińska

Elżbieta Bloch

Zajęcia prowadzone są w szkole na podstawie indywidualnych planów z uczniami, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie odrębnych przepisów.

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla grupy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się